Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ποιος θα πληρώσει ρε λαμόγια το ομολογο; H τράπεζα, η ο κοσμάκης;Λήγει αύριο ένα ομόλογο «φάντασμα», κατά Βαρουφάκη, ύψους 3.609.600.000€, της ALPHA BANK, το οποίο εκδόθηκε με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου (υπογράφων Σταϊκούρας), στις 18-12-2013, διάρκειας 15 μηνών και ημερομηνία λήξης 27-2-2015.
Το ερώτημα είναι αν θα πληρωθεί το ομόλογο αυτό από την ίδια την τράπεζα ή θα το επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο. 
Είναι ένα από τα ομόλογα, για τα οποία μίλησε ο Τσίπρας χτες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ (παγίδα θανάτου).
Μετά τις χτεσινές αποφάσεις της ECB «έσφιξαν τα γάλατα».
Τα χρήματα του ELA δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Σύμφωνα με την απόφαση του Σταϊκούρα, της παροχής εγγύησης, https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΨΞΗ-ΩΕΥ
«Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 3.609.600.000 ευρώ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.»
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το επιτόκιο που θα τρέχει για το ομόλογο είναι : κυμαινόμενο euribor 3μηνών πλέον περιθωρίου 12,00% ετησίως.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
http://www.reuters.com/article/2014/11/26/alpha-bank-ae-idUSnBw265196a+100+BSW20141126
οι τόκοι που επιβαρύνουν το ομόλογο της ALPHA είναι 111.441.587,20€
Θα πληρωθεί το συγκεκριμένο ομόλογο από την ALPHA ή θα καθαρίσουν πάλι τα κορόιδα;
Σε κάθε περίπτωση αύριο το μεσημέρι η ΤτΕ και το Υπουργείο Οικονομικών οφείλουν να ενημερώσουν τα …κορόιδα.
Eμείς λέμε να το στείλουν στον άθλιο Σταϊκούρα να το πληρώσει από την τσέπη του.
Με «απώλειες» λένε 12,24 δισεκατομμυρίων ευρώ έκλεισε ο Ιανουάριος όσον αφορά στο υπόλοιπο των καταθέσεων σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Άλλοι λένε…ΧΑΘΗΚΑΝ. Τώρα γιατί «χάθηκαν» αφού είναι στις τσέπες του κοσμάκη για καλό και για κακό, μόνο αυτοί ξέρουν . Όχι απλώς δεν χάθηκαν αλλά ..σιγουρεύτηκαν ότι δεν θα χαθούν .  

Το υπόλοιπο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διαμορφώνεται πλέον στα 148 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι χαμηλότερο από αυτό του προηγούμενου «κύματος φυγής» τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 και αντίστοιχο μόνο με αυτό που είχαν οι τράπεζες το καλοκαίρι του 2005.

Οι μεγαλύτερες απώλειες προκλήθηκαν από τα νοικοκυριά και ειδικά τις προθεσμιακές καταθέσεις.
Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών περιορίστηκαν στα 148 δισεκατομμύρια ευρώ, από 160 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2014 και 164 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν τον Νοέμβριο.
Ρωτάμε γιατί αφού ο ELA την 31/12/2014 ήταν μηδενικός και γιατί αφού μέχρι σήμερα σηκώθηκαν από τις τράπεζες καταθέσεις 20 Δις, γιατί ρε λαμόγια χρειαστήκαμε ELA 65 Δις ;;;
Τι πληρώνουμε με τα 65 αυτά Δις του ELA, που και πάλι δεν φτάνουν ;;;

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Tο στημένο γερμανικό παιχνίδι καλά κρατεί.
Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε αίτημα στις Βρυξέλλες για παράταση της Δανειακής Σύμβασης. Η παρούσα Δανειακή Σύμβαση – καλούμενη ως «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» - επιβλήθηκε στη χώρα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από την κυβέρνηση Παπαδήμου στις 15 Μαρτίου 2012 και κυρώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια μια βδομάδα αργότερα.
    Το κείμενο της Δανειακής αποτελεί νόμο του κράτους και το περιεχόμενό της δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, Αριθμός Φύλλου 65, της 22ας Μαρτίου 2012. Όπως αναφέρεται ήδη από το πρώτο άρθρο του νόμου (υπ’ αριθμόν 4060) τόσο η επίσημη γλώσσα της σύμβασης όσο και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν είναι η αγγλική
    Στο κείμενο της Δανειακής Σύμβασης (πλην των παραρτημάτων) αναφέρεται τουλάχιστον σαράντα μία φορές (αριθμός: 41) ότι το Μνημόνιο και η Δανειακή Σύμβαση αποτελούν δυο κείμενα τα οποία βρίσκονται σε σχέση αδιάσπαστης ενότητας μεταξύ τους.    
    Ακολουθούν ενδεικτικά ορισμένες...
τέτοιες χαρακτηριστικές αναφορές:
α) Δανειακή Σύμβαση, Προοίμιο, παράγραφος 7, ΦΕΚ, σελίδα 1790: «Η διαθεσιμότητα και η παροχή Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης (….) εξαρτώνται, εκτός αν ορίζονται άλλως, από (i) τη συμμόρφωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τα μέτρα που ορίζονται στο Μνημόνιο και (ii) τη θετική απόφαση των Εγγυητών, επί τη βάσει των αποτελεσμάτων των τακτικών αξιολογήσεων που διενεργούνται από την Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ…»
    Παρακάτω (στην ίδια παράγραφο) σημειώνεται: «…η οικονομική πολιτική του Δικαιούχου Κράτους Μέλους είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα προσαρμογής και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο στην Απόφαση και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις προβλέπονται από το Συμβούλιο ή το Μνημόνιο».
β) Δανειακή Σύμβαση, ΦΕΚ, σελίδα 1803, παράγραφος 7: «Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα ποσά που του παρασχέθηκαν υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των Διευκολύνσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Μνημόνιο…».
    Παρακάτω (στη σελίδα 1805) τονίζεται ότι προϋπόθεση εκτέλεσης της Δανειακής Σύμβασης είναι «οι Εγγυητές να έχουν ικανοποιηθεί (με ομόφωνο τρόπο)  προς τη συμμόρφωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τους όρους του Μνημονίου…».
γ) Δανειακή Σύμβαση, ΦΕΚ, σελίδα 1819. Σημειώνεται ότι η Δανειακή Σύμβαση ακυρώνεται εάν: «β) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, το ΤΧΣ, ή η Τράπεζα της Ελλάδος αθετήσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους από την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης που διατυπώνεται στον Όρο 2(7) να εφαρμοστεί κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου…»
δ) Δανειακή Σύμβαση, ΦΕΚ, σελίδα 1826: «Τα Μέρη στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν και αποδέχονται την ύπαρξη και τους όρους του Μνημονίου…»
Επίσης στην παραπάνω σελίδα καθώς και στην επόμενη (ΦΕΚ, σελίδες 1826 - 1827) υπό τον τίτλο «Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια» καταγράφεται ότι η Ελλάδα όσον αφορά την συμμόρφωσή της με τη Δανειακή Σύμβαση α) τελεί υπό το «Αγγλικό Δίκαιο», β) υπάγεται στην «αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου» και γ) η Ελλάδα και ο λαός της «παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τα ίδια και τα περιουσιακά τους στοιχεία…».
Αφενός, λοιπόν, επειδή το κρέας δεν είναι ψάρι και αφετέρου επειδή ο γάιδαρος δεν πετάει, ανεξαρτήτως από το που θα καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους καλούς μας «εταίρους», ανεξαρτήτως επίσης τι θα ακολουθήσει μετά από μια ενδεχόμενη συμφωνία  στο «Eurogroup» στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, το δεδομένο  που έχουμε για την ώρα είναι ότι: «Παράταση» της Δανειακής Σύμβασης σημαίνει ένα - και μόνο - πράγμα: Μνημόνιο. 

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΕΠΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! «Να σερνόμαστε η να είμαστε Έλληνες…!»

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

«Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία».
Πιο κοντά από ποτέ είναι σύμφωνα με τον Economist μια πιθανή έξοδος της Ελλάδας. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η άρνηση της Αθήνας να δεχθεί την παράταση του προγράμματος που λήγει στο τέλος του μήνα είναι ανόητη, φέρνει πιο κοντά την ελληνική έξοδο από την Ευρωζώνη
Τονίζει ωστόσο πως υπάρχει περιθώριο συμφωνίας «με γενναιόδωρους όρους», υπό την προϋπόθεση ότι ο κ. Τσίπρας θα αλλάξει στάση.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του Economist, «όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, η ελπίδα ήταν ότι ο νέος πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, θα τροποποιούσε τα αιτήματά του με στόχο να συμβιβαστεί με τους δανειστές της χώρας. Κι εκείνος, όπως και η πλειοψηφία των Ελλήνων, θέλουν να παραμείνουν στο κοινό νόμισμα. Αλλά ακόμα και την ώρα που ετοιμαζόταν να συναντήσει τους ευρωπαίους ηγέτες για πρώτη φορά αυτή τη βδομάδα, ο κ. Τσίπρας έκανε την ελληνική έξοδο από το ευρώ να φαντάζει ακόμα πιο πιθανή».
Στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται πως «ο κ. Τσίπρας έχει προβάλει ορισμένα καλά επιχειρήματα εναντίον της λιτότητας που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα. Έχει σωστές ιδέες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και το "ξεβόλεμα" της επιχειρηματικής ελίτ της χώρας. Οι υπουργοί του μιλούν για τη διατήρηση του 70% των μεταρρυθμίσεων της προηγούμενης κυβέρνησης. Αλλά οι πρώτες κινήσεις του κ. Τσίπρα περιέλαβαν υποσχέσεις για αύξηση του κατώτατου μισθού στα επίπεδα πριν την κρίση, ανατροπή των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, επαναφορά των αυξήσεων στις συντάξεις, επαναπροσλήψεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων και τερματισμό ιδιωτικοποιήσεων. Όλα αυτά όχι απλώς παραβιάζουν τους όρους του ελληνικού προγράμματος αλλά καταστρέφουν τις οικονομικές προοπτικές της χώρας».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα «η αλλαγή πορείας την στιγμή που η ελληνική οικονομία δείχνει επιτέλους σημεία ανάπτυξης και η ανεργία υποχωρεί, είναι ανώμαλη. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερες και όχι λιγότερες μεταρρυθμίσεις. Παρά την πρόοδο στην ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας, οι εξαγωγές παραμένουν αδύναμες. Σε ο,τι αφορά δε το επιχειρηματικό κλίμα, η Ελλάδα βρίσκεται πίσω και από την Βουλγαρία, την πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης, σε τομείς όπως η εφαρμογή συμβολαίων, η καταγραφή της φτώχειας και η παροχή πίστωσης».
Καταλήγει δε πως «η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ απαιτεί συμβιβασμούς. Οι πιστωτές της χώρας πρέπει να αποφασίσουν τι θα ανταλλάξουν και πότε. Ο κ. Τσίπρας αρνείται ανοήτως την παράταση του προγράμματος που λήγει στο τέλος του μήνα, μιλώντας αντιθέτως για ένα δάνειο-γέφυρα, το οποίο θα εξασφαλίσει χρόνο για διαπραγματεύσεις χωρίς την εποπτεία της μισητής τρόικας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ. Για την απομάκρυνση της ΕΚΤ υπάρχει βάση, καθώς πολιτικοποιείται με την ανάμιξή της στον τρόικα. Αλλά ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να περιμένει επιπλέον δάνεια χωρίς όρους, όπως απέδειξε η αδυναμία συμφωνίας στο Eurogroup. Αντιθέτως, ο κ. Τσίπρας χρειάζεται άμεση παράταση του προγράμματος και διαπραγματεύσεις στη συνέχεια.
Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις υπάρχει περιθώριο συμφωνίας. Το συνολικό χρέος της Ελλάδας βρίσκεται στο μη βιώσιμο 175% του ΑΕΠ (+109% από την εποχή πριν την κρίση). Ο κ. Τσίπρας εγκατέλειψε το αίτημα για άμεση διαγραφή του χρέους. Η διάρκεια και το επιτόκιο του χρέους, τα δύο τρίτα του οποίου χρωστούν σε επίσημους ευρωπαϊκούς πιστωτές, είναι τόσο γενναιόδωρα που η Ελλάδα πληρώνει λιγότερα από την Πορτογαλία και την Ιταλία. Αυτοί οι όροι μπορούν να γίνουν ακόμα πιο γενναιόδωροι. Και οι πιστωτές πρέπει να είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν μία παραλλαγή της πρωτοβουλίας του ΔΝΤ για τις χώρες της Αφρικής: μία υπόσχεση σταδιακής διαγραφής του χρέους, υπό την προϋπόθεση συγκεκριμένης προόδου στις μεταρρυθμίσεις».

FT: Το απόρρητο έγγραφο Γιούνκερ που δόθηκε στους ηγέτες της Ε.Ε

 

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

"Ανιστόρητε" Βαρουφάκη ,εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι ....αλλά οι... νονοί της.
Oι Έλληνες όταν πέθανε η αποπλανημένη από τον Δία προς χάρη της, και σε ανάμνησή της, ονόμασαν με το όνομά της την ήπειρο Ευρώπη.
Και σταμάτα να γλύφεις εκεί που όλοι οι καταπιεσμένοι φτύνουν .Το σφάξε με Αγά ν΄αγιάσω δεν το ξέρουν οι Γερμαναράδες.  
 «Δεν μπορούμε να σας αποπληρώσουμε στο άμεσο μέλλον», είναι ο τίτλος του "Stern" στη συνέντευξη που παραχώρησε Γ. Βαρουφάκης στο γερμανικό περιοδικό. «Χωρίς εμπειρία», σχολιάζει το περιοδικό, "αλλά με πολύ ενθουσιασμό, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών έσπευσε επίσης να πλέξει το εγκώμιο στη Μέρκελ και τον Σόιμπλε.
«Όταν το χρέος δεν αποπληρώνεται, οδηγούμαστε σε κούρεμα». Αυτή την άποψη του και πρόσθεσε: «Είμαστε μια άπειρη κυβέρνηση και δεν πήραμε λίγο χρόνο για να συνηθίσουμε τη δουλειά των υπουργείων μας. Μιλώντας με αυστηρούς όρους, χρειαζόμαστε λίγες εβδομάδες για να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι η κάννη ενός όπλου. Αρνούμενος ότι έχει αλλάξει άποψη κι ότι αναζητά βοήθεια από τη Ρωσία, απαντά πως ανέκαθεν είχε ξεκάθαρες απόψεις, όπως και για το θέμα της διαγραφής χρέους.«Για χρόνια λέω το ίδιο πράγμα. Ένα μη βιώσιμο χρέος δεν μπορεί να αποπληρωθεί και άρα οδηγεί σε κούρεμα. Οι Έλληνες φορολογούμενοι επωμίστηκαν το βάρος των ζημιών των τραπεζών, ως αποτέλεσμα της περικοπής του χρέους. Αυτό ήταν κυνικό. Αυτά που μας δάνεισαν οι Ευρωπαίοι δεν πήγαν στην αλληλεγγύη, αλλά στις τράπεζες. Αυτό είναι που θέλουμε τώρα να αλλάξουμε. Θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος για τους φορολογούμενους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη».
 Πλέκοντας το εγκώμιο των Μέρκελ - Σόιμπλε, ο Βαρουφάκης τόνισε: «Η Α. Μέρκελ είναι η πιο έξυπνη πολιτικός της Ευρώπης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι΄αυτό. Ο Β. Σόιμπλε είναι ίσως ο μόνος Ευρωπαίος πολιτικός με πνευματική ουσία. Είναι γνήσια δεσμευμένος στην Ευρώπη. Το βασικό ζήτημα είναι το πώς θέλουμε εμείς οι ίδιοι να βγούμε από την κρίση. Αντιμετωπίζουμε ένα πολιτικό πρόβλημα. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαβούλευση και συντονισμό. Πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι πολύ φοβισμένοι για να βγουν από το κοπάδι».
Αναφερόμενος στους Γερμανούς επισημαίνει: «Νομίζω ότι οι Γερμανοί είναι πολύ καλοί Ευρωπαίοι, ακόμη περισσότερο από ό,τι οι Γάλλοι ή οι Έλληνες. Πολλοί Γερμανοί θεωρούν την Ευρώπη ως μέσο για την αποφυγή του έθνους-κράτους. Είναι μία από τις συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά νομίζω ότι το να δείχνεις με το δάχτυλο είναι μια πολύ ηλίθια άσκηση. Θα πρέπει να σκεφτούμε ως Ευρωπαίοι και όχι με εθνικούς όρους».
Στην ερώτηση δημοσιογράφου αν οι τράπεζες είναι μέρος αυτής της ελίτ των ολιγαρχών που ωφελήθηκαν από την κρίση, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών υποστήριξε πως στόχος της Αθήνας είναι να τους διαλύσει και πως η Ελλάδα θα ήθελε και την βοήθεια του Βερολίνου γι΄αυτό: «Θα τους διαλύσουμε. Δεν ξέρω ακόμα πώς, αλλά θα τους σταματήσουμε. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Γερμανών. Είμαστε η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που θέλει πραγματικά να διαλύσει τα καρτέλ της χώρας. Η προηγούμενη κυβέρνηση υποκρινόταν πως ενδιαφέρεται για μεταρρυθμίσεις, αλλά δείτε τους φορολογικούς νόμους. Φορολογούνταν άνθρωποι που είχαν φορολογική ασυλία. Είναι σαν να ζητάμε από τις γαλοπούλες αν θέλουν να σφάζονται τα Χριστούγεννα

Τσίπρα…. θα παρέμβει εισαγγελέας να σταματήσει το αίσχος , η θα γίνουμε… Τσαουσέσκου.
Το Μέλος ΔΣ του Βρεφοκομείου Αθηνών  Αλέκα Μπενάτου παρενέβη στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο και ενημέρωσε για την ανεπαρκή σίτιση των περίπου 6000 παιδιών στους 77 σταθμούς του Δήμου και δημοτικών σχολείων.
Ο κατά τα άλλα βραβευμένος Δήμαρχος κος Καμίνης αδυνατεί να παρέχει πλήρη σίτιση στα παιδιά αφού από την διατροφή απουσιάζει το...κρέας, το ψάρι, το φρούτο και το τυρί!
Σύμφωνα πάντα με την κα Μπενάτου αυτά προσφέρονται ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις χορηγιών από... ιδιώτες ενώ από την ερχόμενη Τρίτη θα διακοπεί πλήρως η σίτιση αφού οι αποθήκες τροφίμων είναι…άδειες...
Το δε προσωπικό του Δήμου αλλάζει κάθε...δυο (2) μήνες αφού οι ανάγκες καλύπτονται με συμβασιούχους που αλλάζουν σαν τα πουκάμισα...


Μετά μιλάμε για ανάκτηση της εθνικής αξιοπρέπειας; ΕΘΝΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ EINAI .

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Εάν δεν βάλει ο Τσίπρας τον Βενιζέλο και μερικούς άλλους προδότες σε κελί …..κατούρα να φύγουμε.
Πρέπει επιτέλους να απονεμηθεί δικαιοσύνη σ'αυτη τη χώρα..Όλοι όσοι έχουν βάλει την υπογραφή τους, όσοι έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα, όσοι έχουν πάρει μέρος στα άπειρα σκάνδαλα, όσοι ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση και μας έφτασαν εδω, όσοι έχουν ασελγήσει πάνω στο κουφάρι της δημοκρατίας, πρέπει να λογοδοτήσουν απέναντι στον Ελληνικό λαό.
Ο Βενιζέλος, ως υπουργός Οικονομικών, ήταν αυτός που πήρε την απόφαση να προχωρήσει στο PSI και να εντάξει τη διαδικασία στο Αγγλικό Δίκαιο, υποθηκεύοντας την ανεξαρτησία της χώρας και τα περιουσιακά της στοιχεία (έσοδα από ενέργεια, αποθέματα χρυσού, πλουτοπαραγωγικές πηγές) παρά τις αντίθετες προτάσεις της αμερικανικής εταιρείας συμβούλου, που προσέλαβε και πλήρωσε για να εξασφαλίσει τα ελληνικά συμφέροντα.
Τα έγγραφα που αποκαλύπτει το koutipandoras.gr και τα οποία δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία πως ο τότε υπουργός Οικονομικών λειτούργησε με γνώμονα ξένα συμφέροντα, δημοσιεύονται για τραγική ειρωνεία την περίοδο που ένας μικροομολογιούχος αυτοκτόνησε, αφού καταστράφηκε από το κούρεμα που αποφάσισε ο Βενιζέλος.
Η αμερικανική εταιρεία Cleary Gottlieb Steen and Hamilton, ορίστηκε από τον Βενιζέλο ως η εταιρεία που θα διαμεσολαβούσε νομικά και θα διαχειριζόταν το σενάριο του PSI. Για την υπόθεση αυτή η εταιρεία έλαβε μερικά εκατομμύρια ως αμοιβή.
Στις 4 Αυγούστου 2011, ο Lee Buccheit, μέτοχος της εταιρείας και ειδικός σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και κρατικού χρέους, με επιστολή του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΔΔΗΧ Πέτρο Χριστοδούλου, αναφέρει τα αποτελέσματα των επαφών του με τους ομολογιούχους και τις προτάσεις που υπάρχουν. Η ενημέρωση προφανώς και απευθύνεται στον άνθρωπο που πρόκειται να πάρει τις αποφάσεις, δηλαδή τον υπουργό Οικονομικών, Ευάγγελο Βενιζέλο.
Ο Buccheit, ενημερώνει λοιπόν πως οι αντιπρόσωποι διαχείρισης επιμένουν τα ομολογιακά δάνεια να διέπονται από το αγγλικό Δίκαιο, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα στο μέλλον, το ελληνικό κράτος να αλλάξει το νομικό καθεστώς.
Γράφει συγκεκριμένα: «Οι αντιπρόσωποι διαχείρισης ισχυρίστηκαν ότι η συνέχιση της πρακτικής που θέλει τα ομόλογα της  Ελλάδας να εκδίδονται υπό ελληνικό δίκαιο θέτει τους ομολογιούχους στο έλεος της Βουλής για τα επόμενα 30 χρόνια. Ισχυρίζονται πως η Βουλή θα μπορεί στο μέλλον να αλλάξει τους σχετικούς νόμους με επιζήμιο, για τα συμφέροντα των ομολογιούχων, τρόπο».
Ο Buccheit, προτείνει στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και τους χειριστές της υπόθεσης: «Υπάρχει μια συμβιβαστική λύση που απευθύνεται και στην ανησυχία των αντιπροσώπων διαχείρισης ενώ παράλληλα διατηρεί και την ελληνική νομοθεσία στα νέα ομόλογα. Τα νέα ομόλογα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και μια πρόβλεψη κατά το εξής πρότυπο: Αυτά τα ομόλογα θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως αυτό ισχύει έως και την 1η Αυγούστου 2011. Επίσης, τα νέα ομόλογα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη ρητή υποβολή τους στη δικαιοδοσία τόσο των ελληνικών, όσο και των αγγλικών δικαστηρίων.
Η νομική εταιρεία προτείνει δηλαδή την εναλλακτική λύση, σε όποιο δικαστήριο και αν επιδικάζονται μελλοντικές διαφορές, Ελλάδας ή εξωτερικού, αυτό να γίνεται με βάση το ελληνικό Δίκαιο και τη διαβεβαίωση πως αυτό δεν θα αλλάξει. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία επιλύει την πιθανή νομική ανασφάλεια των ομολογιούχων για το κούρεμα.
Ο Βενιζέλος ωστόσο απορρίπτει τη λύση και προχωρά σε PSI επιλέγοντας το αγγλικό Δίκαιο και την υποθήκευση της Ελλάδας. Το PSI βεβαίως καταστρέφει ταμεία και μικροομολογιούχους, ενώ αφήνει αλώβητους άλλους κατόχους ομολόγων. Οι τράπεζες οι οποίες φαίνονται να χάνουν από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων ανακεφαλαιοποιούνται με 50 δισ. ευρώ.
Η απόφαση του Βενιζέλου να εντάξει τη διαδικασία στο αγγλικό Δίκαιο παρά τις αντίθετες συμβουλές της εταιρείας που πληρώθηκε για να βρει λύση, δεν βάζουν μόνο ένα πολιτικό αλλά και ένα νομικό θέμα το οποίο συνοψίζεται στο απλό ερώτημα: «για ποιό λόγο ο υπουργός Οικονομικών λειτούργησε ενάντια στο συμφέρον της χώρας;»

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Ήταν πολλά τα λεφτά ....Γιώργο.
Ερωτήματα για εγκύκλιο που εξέδωσε ο πρώην ΓΓ Εσόδων και νυν βουλευτής του Ποταμιού Χάρης Θεοχάρης διατυπώνει ο γενικός γραμματέας Διαφάνειας Γιώργος Σούρλας μετά τις καταγγελίες του πρώτου ότι δέχθηκε απειλές κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Ο κ. Σούρλας αναρωτιέται αν «μετά από τέτοιες πιέσεις εξέδωσε στις 21.8.2013, δέκα περίπου μήνες πριν την παραίτησή του, την ΠΟΛ 1198 εγκύκλιό του με την οποία προσπαθούσε, μεταξύ άλλων, να ερμηνεύσει κατά τέτοιο τρόπο το νόμο ώστε να μην εισπραχθούν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, για τις χρήσεις 2010 και 2011, που είχαν επιβληθεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνταν με τριγωνικές συναλλαγές μέσω off shore εταιρειών;»
Και τα ερωτήματα του κ. Σούρλα συνεχίζονται καθώς αναρωτιέται «δεν γνώριζε άραγε ότι μια εγκύκλιος, όπως η δική του, δεν παράγει δίκαιο και, ασφαλώς, δεν θα μπορούσε να τροποποιήσει τις ισχύουσες τότε διατάξεις νόμου;» ενώ παράλληλα σημειώνει με νόημα ότι η έκδοση της επίμαχης εγκυκλίου αποτέλεσε την βάση για την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Σούρλα έχει ως εξής:
Σχετικά με τις δηλώσεις του πρώην γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων και νυν βουλευτή του «Ποταμιού» Χ. Θεοχάρη, ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του για την είσπραξη των φόρων «δεχόταν απειλές» και ότι «αντιστάθηκε μέχρι ενός σημείου, αλλά μετά έπρεπε να φύγει», ο Γ. Σούρλας ερωτά:
Μήπως εννοεί ότι μετά από τέτοιες πιέσεις εξέδωσε στις 21.8.2013, δέκα περίπου μήνες πριν την παραίτησή του, την ΠΟΛ 1198 εγκύκλιό του με την οποία προσπαθούσε, μεταξύ άλλων, να ερμηνεύσει κατά τέτοιο τρόπο το νόμο ώστε να μην εισπραχθούν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, για τις χρήσεις 2010 και 2011, που είχαν επιβληθεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνταν με τριγωνικές συναλλαγές μέσω off shore εταιρειών;
Δεν γνώριζε άραγε ότι μια εγκύκλιος, όπως η δική του, δεν παράγει δίκαιο και, ασφαλώς, δεν θα μπορούσε να τροποποιήσει τις ισχύουσες τότε διατάξεις νόμου; Άλλωστε, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο η συγκεκριμένη εγκύκλιός του δεν έγινε δεκτή από τις ελεγκτικές και εισπρακτικές υπηρεσίες.
Ωστόσο, η εγκύκλιός του αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για την προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, μέσα από αλλεπάλληλες προσπάθειες με τροπολογίες.
Δυστυχώς, παρά τις επισημάνσεις της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας ότι όχι μόνον δεν έπρεπε να ψηφιστούν αυτές οι ρυθμίσεις, αλλά αντιθέτως έπρεπε να επανέλθουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3842/2010 για να τεθεί τέρμα στο αμαρτωλό καθεστώς των τριγωνικών συναλλαγών, «διαγράφηκαν» τελικά φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνεχίζεται και το αμαρτωλό αυτό καθεστώς των τριγωνικών συναλλαγών με off shore εταιρείες.


Δείτε εδώ την  άθλια απάντηση του Θεοχάρη στον Σούρλα που σηκώνει..Κορυδαλλό.

Μεταξύ άλλων αναφέρει … Αν επιμέναμε σε αυτή την πρακτική θα οδηγούμασταν σε πρόστιμα, στα δύο διυλιστήρια, που ξεπερνούσαν την αξία των ίδιων των επιχειρήσεων και συνεπώς θα τα οδηγούσαμε μαθηματικά στο κλείσιμο. Δεν θα είχαμε δηλαδή ως χώρα πετρέλαιο.

Related Posts with Thumbnails