Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Πάλι έβαλε το …χεράκι της, η πολιτικά τρισάθλια ΔΡΑΓΩΝΑ
Στη Β΄ τάξη Γυμνασίου το μάθημα της Ιστορίας στο μεγαλύτερο μέρος του ασχολείται με την περίοδο των χρόνων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η 3η ενότητα του 1ου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου, που φέρει τον τίτλο «Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία» αναφέρεται στις Οικουμενικές Συνόδους που συγκλήθηκαν με πρωτοβουλία των βυζαντινών αυτοκρατόρων και αποφάσισαν την καταδίκη των μεγάλων αιρέσεων (Αρειανισμός, Νεστοριανισμός, Μονοφυσιτισμός κ.α.). Σύμφωνα με τις Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γυμνασίου που απέστειλε πριν λίγες μέρες το Υπουργείο Παιδείας στους εκπαιδευτικούς των σχολείων το κεφάλαιο αυτό δεν ανήκει στη διδακτέα ύλη αλλά εξαιρείται μαζί με άλλα για τα οποία η προτροπή του Υπουργείου είναι απλώς να γίνει «μια ευσύνοπτη προσέγγιση των βασικών στοιχείων τους ώστε να διασφαλισθεί η συνέχεια και η συνοχή της ιστορικής αφήγησης». Την ίδια στιγμή εντός της ύλης που θα διδαχτεί αναλυτικά παραμένουν κεφάλαια με δευτερεύουσα σημασία όπως λ.χ. «Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ»......
Όπως φαίνεται το Υπουργείο ακολουθώντας τις σχετικές εισηγήσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εφαρμόζει πλέον την πολυπολιτισμική διαθρησκειακή θεώρηση της παιδείας που προτιμά να αποσιωπά πλήρως κάθε μορφή ορθόδοξης καταδίκης των αιρέσεων και να προβάλλει αναλυτικά τον «πολιτισμό του Ισλάμ»!

Εκτός ύλης οι Οικουμενικές Σύνοδοι από την Ιστορία της Β΄ Γυμνασίου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails