Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Θέλουν να αποκόψουν τελείως τους Eλληνες μετανάστες από την πατρίδα τους.
Ομογενείς , μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, που διαθέτουν σπίτια στην Ελλάδα ή Ι.Χ. θα κληθούν να καταβάλουν φόρο με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ επί τεκμαρτών εισοδημάτων, ακόμη και εάν δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα...

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος αντιμετωπίζει το τεκμαρτό εισόδημα κάτοικων εξωτερικού ως εισόδημα προερχόμενο από επιχειρηματική δραστηριότητα και το φορολογεί με 26% και με επιπλέον προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου έτους.

Αναλυτικότερα, κάτοικοι εξωτερικού που δεν έχουν εργασία στην Ελλάδα αλλά έχουν λογαριασμούς καταθέσεων, κατοικίες και Ι.Χ. αυτοκίνητα οφείλουν να υποβάλουν εφέτος δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Σε αυτές τις δηλώσεις πρέπει να αναγράψουν υποχρεωτικά, ως μοναδικά πραγματικά εισοδήματα αποκτηθέντα στην Ελλάδα, τα ποσά των τόκων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους ακόμη και ανέρχονται σε μερικά ευρώ.

Επιπλέον, οι ίδιοι φορολογούμενοι εμφανίζονται με τεκμαρτά φορολογητέα εισοδήματα 5.000, 6.000 ή ακόμη και 10.000 ευρώ, εφόσον κατέχουν σπίτια ή έχουν Ι.Χ. με ελληνικές πινακίδες (τεκμήρια διαβίωσης).

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων εξωτερικού εξέδωσε επικαιροποιημένο οδηγό κατοίκων εξωτερικού σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα.

Στον οδηγό αυτό καταγράφονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΔΕ με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, τα σημαντικότερα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, και αναδεικνύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

Ειδικά για το πώς δικαιολογείται τυχόν διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς και η αγορά περιουσιακών στοιχείων, ο οδηγός κατοίκων εξωτερικού αναφέρει πως αυτό γίνεται:

Με πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του στην Ελλάδα και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.
Με χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα στην Ελλάδα.
Με χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.
Με εισαγωγή συναλλάγματος για το οποίο δεν απαιτείται δικαιολόγηση της απόκτησής του για πρόσωπα: α) που είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, β) που είχαν διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους, γ) που είχαν διαμείνει 5 τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους γενικά μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα, χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή.
Με δάνεια που έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία, στην Ελλάδα.
Με δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών στην Ελλάδα για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
Με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο στην Ελλάδα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails